Maklumat Umrah

Perkongsian Ibadah Umrah

Entrance to Umrah

Apa itu Umrah?

Umrah ialah ibadah kepada Allah dengan berihram, tawaf di Baitullah, berlari antara Safa dan Marwa, dan dicukur atau digunting kepala.

Bagaimana cara saya masuk ke dalam keadaan Ihram?

 1. Seorang Muslim masuk ke dalam keadaan Ihram di tempat yang ditentukan oleh Syariah, dan hendaklah menjauhi larangan Ihram
 2. Dia hendaklah membaca Talbiyah, sambil berkata: "Labbayka Allaahumma Labbayk, Labbayka La Shareeka Laka Labbayk. Innal Hamda Wan-ni'mata Laka Wal-Mulk, La Shareeka Lak" (Inilah aku melayani-Mu, ya Allah, melayani-Mu! At Pengabdian-Mu! Tiada sekutu bagi-Mu! Aku berbakti kepada-Mu! Sesungguhnya segala pujian dan kurnia adalah milik-Mu, begitu juga kuasa yang tertinggi. Tiada sekutu bagi-Mu)

Tawaf (Tawaf):

 1. Dia pergi ke Masjidil Haram
 2. Apabila Kaabah berada di sebelah kiri, mereka tawaf (lawan arah jam)
 3. Dia bermula dan berakhir di Hajar Aswad
 4. Selepas selesai tujuh pusingan, anda solat dua rakaat di tempat yang sesuai

Sa'i (antara Safa dan Marwa):

Dia menuju ke Safa di mana dia memulakan Sa'i menuju Marwa. Setelah sampai Marwa, anda telah selesai satu pusingan. Melintasi jarak kembali ke Safa memenuhi pusingan kedua, dan seterusnya sehingga pusingan ketujuh berakhir di Marwa.

Mempunyai rambut kepala dicukur atau dipotong:

 1. Selepas selesai Sa'i, lelaki pergi ke kedai gunting rambut untuk dicukur atau digunting
 2. Wanita mengumpulkan rambut mereka dan memotong dari hujungnya kira-kira (1-2 cm)
 3. Dengan perbuatan ini, umrah akan selesai, menandakan berakhirnya Ihram

Jemaah umrah hendaklah menjauhi sebarang perbuatan yang merugikan orang lain di dalam Masjidil Haram, seperti berdesak-desakan, memasuki tempat yang sesak, dan membalikkan arah tawaf. Mereka hendaklah mematuhi arahan pemerhati dan anggota keselamatan dengan teliti.

Menunaikan Umrah di bulan Ramadhan

Umrah mempunyai fadhilat yang besar pada setiap masa. Ia adalah salah satu amalan yang menghapuskan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah saw. Selain itu, ia mempunyai fadhilat yang istimewa semasa Ramadan.

Pahala mengerjakan umrah di bulan Ramadhan

 1. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan setara dengan haji", atau beliau bersabda: "Sama dengan mengerjakan haji bersamaku".
 2. Fadhilat ini meliputi semua siang dan malam Ramadhan
 3. Jemaah haji mesti menunaikan umrah pada masa yang diperuntukkan kepadanya seperti yang ditunjukkan oleh tempahan dalam permohonan rasmi Umrah

Menunaikan umrah lebih dari satu dalam perjalanan yang sama

 1. Menunaikan umrah adalah salah satu amalan yang paling baik dan paling agung di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Melaksanakan satu umrah adalah kafarat terhadap apa yang dilakukan antara umrah dan umrah yang sebelumnya. ia dibenarkan berulang lebih daripada sekali setahun".


Adakah disyariatkan mengerjakan umrah lebih dari satu dalam perjalanan yang sama?

 1. Sesetengah pelawat ke Makkah berminat untuk mengulangi Umrah bagi pihak mereka sendiri atau beberapa saudara mereka, kerana bimbang mereka tidak dapat mengunjungi Makkah lagi. Ini dibenarkan melainkan ia menyusahkan jemaah lain atau melanggar terma dan syarat permohonan rasmi Umrah.
 2. Sebaik sahaja seseorang mendapat kebenaran yang diperlukan daripada badan-badan berkenaan untuk menunaikan umrah yang lain hendaklah pergi ke tempat yang terdekat di luar Masjidil Haram, seperti masjid Aishah (semoga Allah meridhainya) di Al Taneem. Dia masuk ke dalam keadaan ihram dari tempat ini, kemudian mengerjakan umrah.

Umrah ialah satu set ibadah beribadah kepada Allah dengan memasuki keadaan ihram, melakukan tawaf di Kaabah, melakukan Sa’i antara Safa dan Marwa, dan mencukur rambut atau mencukur rambut.

Ia mempunyai perawakan dan kebaikan yang hebat, termasuk

 1. Allah menyebutnya bersama-sama dengan haji dan memerintahkan supaya disempurnakan dan dilaksanakan dengan cara yang paling sempurna, kerana keredhaan Allah. Yang Maha Kuasa berfirman: {dan laksanakanlah haji dan umrah dengan betul untuk Allah}.
 2. Ia menghapuskan dosa-dosa dan mengurangkan kemiskinan dan keperluan: Nabi (selawat dan salam ke atasnya) bersabda: "Lakukanlah haji dan umrah secara berturut-turut, kerana keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana tiupan angin menghilangkan kekotoran dari besi".
 3. Umrah mengampuni dosa: Nabi saw bersabda: "Dari satu umrah ke umrah berikutnya adalah kaffarah dosa yang dilakukan di antara keduanya".
 4. Setiap langkah dalam tawaf adalah pertambahan amal soleh dan pengampunan dosa: Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan tawaf di Baitullah: “Barangsiapa yang tawaf Baitullah tidak mengangkat kaki atau merendahkan yang lain. , kecuali Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan, menghapuskan baginya dosa dan meninggikan darjatnya”.
 5. Sa'i di antara Safa dan Marwa adalah sebab mengapa Allah akan berterima kasih dan memberi ganjaran kepada hamba-Nya: setelah menyebut Sa'i antara Safa dan Marwa, Allah memberitahu kita bahawa Dia mengetahui sepenuhnya pekerjaan hamba-Nya dan bahawa Dia akan memberi ganjaran kepada hamba itu. perbuatan dan kerja yang baik. Baginda bersabda: "Dan sesiapa yang menghulurkan kebaikan, maka Allah Maha Bersyukur lagi Maha Mengetahui".

Allah memilih Mekah dan memuliakannya di seluruh dunia. Salah satu tanda yang paling besar ialah ia adalah tempat suciNya.

Apakah maksud 'Haram' (tempat perlindungan)?

 1. Ia adalah tempat di mana perkara-perkara tertentu, dibenarkan di tempat lain, dilarang kerana penghormatan dan penghormatan kepada Tuhan yang melarangnya. Allah Ta'ala berfirman: {dan sesiapa yang menjaga kesucian tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itu adalah baik baginya di sisi Tuhannya}.
 2. Allah telah memilih negeri ini dan menjadikannya suci, mengharamkan di dalamnya apa yang diizinkan-Nya di tempat-tempat lain, dan menyisihkannya dengan keutamaan dan kelebihan yang tidak terdapat di tempat lain. Kesucian dan kedudukannya bermula sejak permulaan pertama seluruh alam semesta.
 3. Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang suci dan memberikannya kedudukan yang sangat istimewa pada hari alam ini diciptakan. Ia akan kekal begitu sehingga akhir zaman. Nabi saw bersabda: "Allah telah menjadikan kota ini sebagai tempat suci sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Maka, ia adalah tempat suci dengan ketetapan Allah hingga hari kiamat".

Apakah erti Kesucian bagi saya?

 1. Anda kini berada di tempat yang Allah pilih, hormati, dan sucikan sebelum Dia mencipta manusia. Beliau memerintahkan kepada Ibrahim a.s. untuk meninggikan asas-asas dan membina Baitullah (Kaabah) sebelum seorang pun tinggal di Makkah, dan memilihnya untuk menjadi kiblat dan petunjuk bagi seluruh alam. Allah Ta’ala berfirman: {Baitullah yang mula-mula didirikan untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah), tempat yang diberkati, petunjuk bagi sekalian alam (manusia dan jin).
 2. Anda berada di tempat di mana pahala untuk perbuatan baik dilipatgandakan, dan di mana dosa tidak seperti dosa di tempat lain.
 3. Allah memerintahkan manusia yang paling mulia, Ibrahim dan Ismail as, dan kemudian Muhammad (selawat dan salam ke atasnya), untuk membersihkan, membina dan menjaga Kaabah.

ihram

Dalam Ihram, semua orang adalah sama dalam pakaian dan penampilan mereka. Warna dan harta benda tidak penting sama sekali. Setelah memasuki keadaan Ihram, mereka meneruskan ibadah dengan merendah diri kepada Allah dan berdoa kepada-Nya sahaja.

Ihram adalah permulaan ibadah haji atau umrah. Ibadah dimulakan dengan berniat untuk memulakan umrah atau haji dan membaca Talbiyah. Ia merupakan rukun pertama haji dan umrah.

Seorang jemaah Haji atau Umrah boleh menetapkan semasa memulakan Ihram jika dia bimbang ketidakupayaannya untuk menyempurnakan ibadahnya atas sebarang sebab.

Ihram adalah langkah pertama dalam perjalanan iman anda dan tindakan hati yang dengannya anda melakukan ibadah yang besar. Allah memerintahkan kita untuk mengikhlaskan niat dan melaksanakan ibadah karena-Nya, Maha Suci-Nya, dengan cara yang paling sempurna. Allah Taala berfirman: {Tunaikan haji dan umrah kerana (kerana) Allah}.

Apa itu Ihram?

 1. Ihram ialah melakukan ibadah haji atau umrah. Ia melibatkan niat untuk masuk ke dalam umrah atau haji dan membaca Talbiyah, yang merupakan rukun pertama haji dan umrah.
 2. Ia adalah langkah pertama dalam perjalanan iman anda dan tindakan hati yang dengannya anda terlibat dalam ibadah yang besar. Ia adalah ibadah yang agung yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan niat, dan melaksanakan ibadahnya kerana-Nya, Maha Suci-Nya, dengan cara yang paling sempurna. Sebagaimana firman Yang Maha Kuasa: {Tunaikan Haji dan Umrah kerana (kerana) Allah}.
 3. Dengan niat ini, perkara-perkara yang dibolehkan sebelum masuk ke dalam keadaan ihram kini dilarang: seperti bersetubuh, mencukur kepala, memotong kuku, menutup kepala, memakai pakaian berjahit bagi lelaki, dsb.
 4. Jika ingin melakukan ibadah umrah, hendaklah menjauhi larangan ihram, dan berniat umrah dengan berkata: "Labbayka Umrah". Kemudian, anda mula membaca Talbiyah. Jika anda berniat untuk memulakan ibadah haji, anda hendaklah mulakan dengan berkata: "Labbayka Hajjan". Kemudian anda mula membaca Talbiyah.

Menetapkan syarat dalam ihram

Islam adalah agama yang mudah, sebagaimana firman Allah Taala: {Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki menyusahkanmu}. Salah satu manifestasi kemudahan umat Islam dalam melaksanakan ibadah ini ialah mengambil kira keadaan yang boleh menghalang mereka daripada menyempurnakan ibadah haji atau umrah.

Jika seorang jemaah takut tidak dapat menyempurnakan ibadat haji atau umrah atas apa jua sebab, adalah sah untuk menetapkan syarat semasa dalam ihram.

Bagaimana untuk menetapkan?

Jika jemaah haji atau umrah khuatir tidak dapat menyempurnakan ibadahnya kerana penyakit atau alasan yang halal atau atas sebab di luar kawalannya, bolehlah dia membuat pengecualian dalam lafaz niatnya. . Seseorang melakukannya dengan berkata selepas berkata "Labbayka Umrah" atau "Labbayka Hajjan": "Jika saya terhalang untuk apa-apa sebab, maka tempat saya adalah di mana Engkau menghalang saya (ini boleh dikatakan dalam mana-mana bahasa)". Jika seorang jemaah haji mengatakan ini dan menetapkan syarat, dan kemudian sesuatu menghalang mereka daripada menyempurnakan ibadat, maka dibolehkan baginya untuk meninggalkan keadaan ihram tanpa terjerumus ke dalam kewajipan selanjutnya.

Siapa yang boleh menetapkan syarat?

Sesiapa yang takut bahawa seseorang itu tidak akan menyempurnakan ibadat atas sebab di luar kawalan mereka, termasuk:

 1. Seorang wanita yang takut bahawa alasan yang sah (iaitu, haid) akan menghalangnya daripada menyempurnakan ibadahnya
 2. Orang sakit yang takut tidak dapat menyempurnakan ibadahnya

Petunjuk bagi orang yang berihram

Anda kini sedang melakukan ibadah besar yang telah anda masuki dengan niat dan Talbiyah. Berikut adalah beberapa nasihat penting:

 1. Mengagungkan syariat, perintah, dan larangan Allah. Beri mereka penghormatan dan penghormatan yang sewajarnya. Firman Allah SWT: Dan sesiapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya ia adalah dari ketakwaan hati.
 2. Elakkan semua perbuatan yang melanggar atau mencemarkan Ihram anda, seperti bertengkar, meninggikan suara, dan menyakiti atau berdebat dengan orang lain. Firman Allah SWT: “Barangsiapa yang berniat untuk mengerjakan haji di dalamnya, maka janganlah mereka bersetubuh dengan pasangannya, tidak melakukan dosa, dan tidak pula berbantah-bantahan dalam haji.
 3. Bacalah Talbiyah sebanyak-banyaknya, kerana ia adalah zikir dan doa yang besar yang tidak disyariatkan kecuali pada masa-masa ini. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidaklah seorang Muslim membaca Talbiyah melainkan apa sahaja yang di sebelah kanan dan kirinya melainkan ia mengulanginya: batu-batu, pepohonan, dan bukit-bukit, hingga ke hujung bumi di setiap arah, dari sini dan dari sana.
 4. Patuhi arahan anggota keselamatan dan penyelia misi, kerana mereka berminat untuk memastikan kepentingan anda dan jemaah lain.
 5. Ketahui peraturan haji dan/atau umrah.
 6. Elakkan pendedahan kepada cahaya matahari langsung dan gunakan pelindung matahari apabila anda keluar pada waktu siang.

Contoh perkara yang boleh menghalang anda daripada menunaikan ibadah Haji atau Umrah

 1. Penyakit
 2. Senggugut
 3. Kecemasan
 1. Setiap orang yang datang ke Makkah untuk haji atau umrah mesti masuk ke dalam keadaan Ihram dari Miqat yang ditentukan untuk mereka.
 2. Mereka yang melakukan perjalanan dengan kapal terbang ke Jeddah hendaklah masuk ke dalam keadaan Ihram di atas kapal terbang apabila seseorang berada dalam barisan dengan Miqat.
 3. Di atas kapal terbang, penjajaran dengan Miqat biasanya diumumkan sebelum mencapainya, dan kemudian akan ada pengumuman semula apabila pesawat itu benar-benar sejajar dengan Miqat.
 4. Seseorang yang ingin mengerjakan umrah hendaklah menyediakan pakaian ihramnya dan menanggalkan apa yang dilarang ke atasnya semasa dalam ihram jauh sebelum pengumuman jajaran pesawat ke Miqat, bagi mengelakkan kesesakan di tandas di dalam kapal terbang.
 5. Apabila penjajaran sebenar dengan Miqat diumumkan, dia membayangkan niat Haji atau Umrah. Kemudian, dia mengucapkan apa yang dia maksudkan, dengan berkata: "Labbayka Hajjan" atau "Labbayka Umrah" dan kemudian mula membaca Talbiyah.
 6. Dia harus berjaga-jaga dan berjaga untuk berniat untuk berihram di atas Miqat. Jika dia takut tertidur, maka dia boleh berihram sebelum sampai ke Miqat.
 7. Jika dia mengesyaki atau telah dimaklumkan bahawa kru penerbangan tidak akan memberitahu mereka tentang penjajaran dengan Miqat, dia boleh masuk ke dalam Ihram sebelum tiba sebagai langkah berjaga-jaga, contohnya, setengah jam sebelum waktu ketibaan.

Jika kru penerbangan mengumumkan penjajaran dengan Miqat, anda harus berniat untuk masuk ke dalam Ihram untuk Haji atau Umrah dan secara vokal menyebut jenis ritual yang anda ingin lakukan. "Allaahumma Labbayka Hajjan" atau "Allaahumma Labbayka Umratan".

Sebagai langkah berjaga-jaga, anda boleh masuk ke dalam keadaan Ihram di atas kapal sebelum menyelaraskan dengan Miqat

 1. Jika anda takut bahawa anda akan tertidur atau lupa
 2. Jika anda mengesyaki bahawa kru penerbangan tidak akan mengumumkan penjajaran dengan Miqat

Talbiyah ialah pengulangan "Labbayk Allaahumma Labbayk, Labbayka Laa Shareeka Laka Labbayk. Innal Hamda Wan-ni'matah Laka Wal-Mulk, Laa Shareeka Lak (Inilah aku dalam perkhidmatanMu, ya Allah, dalam perkhidmatanMu! Atas perkhidmatanMu! Tiada sekutu bagi-Mu! Aku berkhidmat kepada-Mu! Sesungguhnya kepunyaan-Mu segala pujian dan karunia, begitu juga dengan kuasa yang tertinggi. Tiada sekutu bagi-Mu".

Dengan ini, seorang Muslim mengisytiharkan di awal haji dan umrahnya bahawa dia datang sebagai menyahut dan mematuhi perintah Allah Taala untuk melaksanakan ibadah tersebut. Walaupun ini adalah kebiasaan seorang Muslim dalam semua amal ibadahnya, dalam Haji dan Umrah dia mengumumkan dan mengulanginya untuk membiasakan dirinya dengan makna-makna besar ini.

Apakah maksud perkataan Talbiyah?

Maksudnya: Ya Allah, kami datang, menyahut seruan-Mu untuk menunaikan haji dari semasa ke semasa, mengakui-Mu dalam tauhid dan ibadat, dan mengakui nikmat-Mu dan kesempurnaan kekuasaan-Mu yang agung.

Talbiyah adalah motto agung para jemaah haji. Ia menyatakan kehambaan dan ketaatan kepada Pencipta dan Pemberi. Maha Suci Dia.

Berbisik dan Berkata dengan kuat Talbiyah:

 1. Bagi lelaki, disunnahkan meninggikan suara ketika membaca Talbiyah. Rasulullah saw bersabda: 'Jibril datang kepadaku dan memerintahkanku untuk memerintahkan para sahabatku untuk meninggikan suara mereka ketika membaca Talbiyah.
 2. Disyariatkan bagi wanita untuk merendahkan suara ketika membaca Talbiyah.

Bilakah Talbiyah bermula? Bilakah ia berakhir?

Memulakan Talbiyah

Waktu Talbiyah bermula saat memulakan Ihram. Seorang jemaah haji atau umrah yang memasuki ihram hendaklah melakukan perkara berikut:

 1. Dia hendaklah berniat menunaikan haji, umrah, atau kedua-duanya.
 2. Dia hendaklah berkata: "Labbaik Hajjan", "Labbaik Umrah", atau "Labbaik Hajjan Wa-Umrah". Dengan mengucapkan kata-kata ini, seseorang memasuki keadaan ihram.
 3. Dia akan mengulangi Talbiyah berikut dengan kuat: "Labbayk Allaahumma Labbayk, Labbayka Laa Shareeka Laka Labbayk. Innal Hamda Wan-ni'Matah Laka Wal-Mulk, La Shareeka Lak. Di sini saya berkhidmat kepada-Mu, Ya Allah, dalam perkhidmatan-Mu! Jasa-Mu! Tiada sekutu bagi-Mu! Aku berkhidmat kepada-Mu! Sesungguhnya segala puji dan kurnia adalah milik-Mu, begitu juga dengan kuasa yang tertinggi. Tiada sekutu bagi-Mu".

Mengakhiri Talbiyah

 1. Dalam Umrah, Talbiyah berakhir apabila anda melihat Baitullah atau memulakan Tawaf
 2. Dalam Haji, Talbiyah berakhir apabila anda merejam Jamrat Al Aqabah

Masalah intertrigo dan gelojoh lipatan badan adalah perkara biasa dalam kalangan jemaah haji dan umrah, terutama dalam kalangan penghidap obesiti dan diabetes. Kulit menjadi dijangkiti akibat geseran dan kekurangan seluar dalam. Rush berlaku dalam lipatan di mana dua lapisan kulit bertemu, seperti:

 1. pangkal paha
 2. Ketiak
 3. Di bawah payudara

Ini kadang-kadang disertai dengan gatal-gatal yang menyakitkan.

Pencegahan

 1. Jaga kebersihan diri
 2. Pastikan pelipat badan seperti peha dan ketiak mempunyai pengudaraan yang baik
 3. Sapukan salap pada badan sebelum berjalan
 4. Apabila dijangkiti, basuh kawasan itu dengan baik sebelum menggunakan ubat seperti salap penyembuhan

Langkah berjaga-berjaga

 1. Memakai pakaian yang bersih akan mengelakkan banyak masalah kesihatan seperti melecet kulit yang merengsa
 2. Pesakit kencing manis harus sedar bahawa pengelupasan kulit mungkin meningkat disebabkan oleh kesesakan, peluh berlebihan, dan paras gula dalam darah yang tidak normal.

Mengapakah terdapat tapak khusus (Miqat) untuk memasuki Ihram?

Sebagai penghormatan kepada Baitullah yang dimuliakan dan upacara haji dan umrah, Rasulullah saw menetapkan tempat sebelum sampai di Makkah, di mana jemaah haji masuk ke dalam keadaan Ihram, dan dari mana mereka mula membaca. Talbiyah mereka sebelum sampai ke Masjidil Haram.

Selepas menentukan lokasi tepat tempat-tempat ini, Nabi (selawat dan salam ke atasnya) berkata: "Miqat-miqat ini adalah untuk orang-orang di tempat-tempat itu dan mereka yang datang melalui tempat-tempat itu dengan niat menunaikan haji dan umrah".

Tapak-tapak ini berbeza dari segi jarak dan kedekatannya dengan Masjidil Haram, bergantung pada arah mana anda datang.

Jemaah haji yang tinggal di luar Miqat tersebut diwajibkan untuk berihram di Miqat atau mana-mana tempat yang berdekatan atau selari dalam perjalanan, sama ada mereka melakukan perjalanan melalui udara atau darat. Mereka tidak boleh melampaui mereka tanpa memasuki keadaan Ihram.

Menentukan Miqat anda

Sebab disyariatkan Miqat adalah untuk memuliakan Masjidil Haram. Miqat bergantung kepada di mana orang yang berniat menunaikan haji atau umrah; iaitu, sama ada mereka berada di Makkah, di suatu tempat di antara Makkah dan Miqat, atau di seberang Miqat. Semua itu akan dijelaskan seperti berikut:

Menentukan Miqat anda

Mereka yang berada di Makkah:

 1. Mereka masuk ke dalam keadaan Ihram untuk Umrah dari tempat terdekat di luar Masjidil Haram, seperti Masjid Aisha di Taneem. Adapun haji, jemaah haji hendaklah masuk ke dalam keadaan ihram dari tempat mereka berada.

Mereka yang berada di antara Makkah dan Miqat:

 1. Mereka masuk ke dalam keadaan Ihram untuk Haji atau Umrah dari tempat mereka berada, seperti dalam kes seseorang yang tinggal di Jeddah atau Bahrah.

Mereka yang berada di luar Miqat:

 1. Mereka hendaklah masuk ke dalam keadaan berihram haji atau umrah dari salah satu dari lima miqat atau dari satu titik yang selari.

Seorang jemaah haji atau pelawat yang tinggal jauh dari Makkah diwajibkan untuk memasuki keadaan Ihram di salah satu daripada lima Miqat ini atau titik selari dalam perjalanan mereka tanpa mengira cara perjalanan, dengan pesawat atau kenderaan. Mereka tidak boleh melepasi Miqat tanpa memasuki keadaan Ihram.

Miqat untuk Ihram

Miqat ialah tempat-tempat dari mana seorang jemaah yang ingin menunaikan haji atau umrah masuk ke dalam ihram. Seorang jemaah yang ingin menunaikan haji atau umrah tidak boleh keluar dari salah satu miqat ini tanpa memasuki keadaan ihram. Mereka ialah:

 1. Dzul-Hulaifah: Miqat bagi penduduk Madinah. Ia terletak 420 km dari Makkah.
 2. Al-Juhfah: Miqat untuk penduduk Levant dan mereka yang dalam perjalanan. Ia terletak 187 km dari Makkah. Hari ini, orang ramai memasuki Ihram di Rabigh, iaitu 204 km dari Makkah.
 3. Qarn Al-Manazil: Miqat untuk penduduk Najd dan mereka yang dalam perjalanan. Ia berjarak 94 km dari Makkah.
 4. Yalamlam: Miqat untuk penduduk Yaman dan mereka yang dalam perjalanan. Ia berjarak 115 km dari Makkah.
 5. Dhat Irq: Miqat untuk penduduk Iraq dan mereka yang dalam perjalanan. Ia berjarak 92 km dari Makkah.

Beberapa perbuatan disyariatkan sebelum berniat masuk ke dalam keadaan Ihram:

Mandi penuh (Ghusl) atau berwuduk (Wuduk).

 1. Disyariatkan untuk mandi penuh (Ghusl) atau berwuduk (Wudu) sebelum jemaah haji berniat untuk berihram. Ini adalah sunnah bagi lelaki dan perempuan, dalam semua keadaan; namun, ia bukanlah mandi wajib. Jika seseorang tidak boleh mandi, dia boleh berwuduk biasa (Wudu) sebagai ganti.

Mandi di rumah

 1. Seseorang yang tidak dapat melakukan cucian badan penuh (Ghusl) di miqat, seperti orang di dalam kapal terbang, boleh melakukan cucian badan penuh untuk Ihram di rumah sebelum pergi ke lapangan terbang. Jika satah itu selari dengan miqat.
 2. Berada dalam keadaan suci ibadah bukanlah syarat wajib untuk sah Ihram, tetapi adalah dianjurkan.
 3. Menjaga kebersihan diri seperti menggunting kuku dan membuang bulu ketiak dan seumpamanya adalah dibolehkan dalam semua keadaan terutama sebelum masuk ke dalam keadaan ihram kerana dilarang membuangnya ketika dalam ihram.

Memasuki ihram selepas menunaikan solat

 1. Disyariatkan bagi seseorang yang berihram untuk berihram selepas solat. Jika sudah masuk waktu solat fardu, perlu solat dahulu kemudian barulah berniat ihram. Jika tidak demikian, hendaklah berwuduk dan solat dua rakaat, selepas itu jemaah haji masuk ke dalam ihram dan membaca Talbiyah.

Nabi saw bersabda: "Seorang utusan Tuhanku telah mengunjungiku ketika aku berada di lembah Aqiq", lalu berkata kepadaku, "Bersolatlah di lembah yang diberkahi ini dan ucapkanlah: (mengerjakan) Umrah dan Haji bersama".

Haji dan Umrah adalah detik unik di mana jemaah meninggalkan prestij dan wang mereka. Semua orang adalah sama dalam pakaian dan penampilan mereka. Mereka tidak dipisahkan oleh warna atau harta benda. Mereka berkumpul di tempat yang sama, berdoa kepada Allah dan memohon kepada-Nya, Maha Suci Dia, Yang Kaya dan semua hamba-Nya memerlukan-Nya.

Apa yang harus dipakai seseorang untuk memasuki ihram?

Seorang jemaah haji mesti menanggalkan pakaiannya yang biasa, termasuk:

 1. Penutup kepala, seperti topi, serban, dll.
 2. Pakaian yang biasa dijahit, seperti baju, seluar, stokin, sarung tangan, dll.
 3. Kasut di sekeliling seluruh kaki dan buku lali
 4. Dia memakai kain yang menutupi bahagian bawah badannya, dan satu lagi untuk bahagian atas
 5. Ia sepatutnya putih
 6. Dia hendaklah memakai sandal yang sesuai yang tidak menutupi seluruh kaki

Barangan berikut boleh dipakai semasa Ihram:

 1. Gancu atau tali pinggang yang dia lilitkan di pinggangnya untuk mengelakkan Izaar (pembalut pinggang atau pakaian bawah) daripada jatuh, dan di dalamnya dia boleh meletakkan barang, telefon dan wangnya
 2. Jam tangan dan cincin
 3. Plaster dan pembalut untuk menutup luka
 4. Payung dan semua penutup kepala yang tidak menyentuh kepala

Bagaimana cara memakai Ihram?

Ihram seorang lelaki terdiri daripada kain pinggang yang menutup bahagian bawah badannya dan satu lagi kain yang menutup bahagian atas badan. Di sesetengah kawasan Islam, orang ramai terbiasa memakai ini dengan cara yang sesuai kerana ia adalah pakaian tradisional mereka. Sebaliknya, sesetengah orang merasa sangat sukar untuk memakai Ihram dengan cara yang sesuai yang memastikan ia adalah:

 1. Cukup menutup badan
 2. Selesa selesa untuk berjalan dengan bebas
 3. Ia dipasang dengan kukuh dan tidak tergantung atau jatuh

Haji dan Umrah adalah dua ibadah yang paling baik untuk lelaki dan wanita. Rasulullah SAW bersabda: "Hendaklah kamu (wanita) berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya; haji dan umrah".

Apabila memasuki ihram, seorang wanita boleh memilih pakaian yang ingin dipakainya. Dia boleh masuk ke dalam keadaan ihram dalam apa sahaja warna pakaian yang dia suka dengan syarat pakaian itu

 1. Longgar, dan menutup badan tanpa menghalang pergerakan
 2. Bebas daripada perhiasan yang jelas yang boleh menggoda lelaki

Larangan Ihram Bagi Wanita

Seorang wanita dalam ihram dilarang melakukan perkara berikut:

 1. Menutup muka dan berniqab, tetapi jika dia berada di hadapan lelaki bukan mahram, dia boleh menutup mukanya.
 2. Memakai sarung tangan

Perkara berikut tidak dilarang semasa Ihram

 1. Memakai cermin mata, cincin, dan jam tangan
 2. Plaster dan pembalut untuk menutup luka
 3. Menutup muka wanita apabila dia takut godaan

Catatan

Wanita harus memilih pakaian longgar, lebar dan menutupi yang bernafas, terutamanya semasa hari panas musim panas.

Pada dasarnya, ini dibenarkan tetapi dihadkan dalam Ihram sebagai sebahagian daripada ibadat, supaya manusia menunjukkan keperluan mereka kepada Pencipta dan Tuan mereka.

Beberapa larangan ini berlaku untuk lelaki dan wanita, ada yang berlaku untuk masing-masing secara berasingan.

Larangan Ihram Am bagi lelaki dan perempuan

 1. Persetubuhan: diharamkan bagi lelaki dan perempuan
 2. Mengakhiri akad nikah
 3. Permainan membunuh
 4. Mencukur kepala atau memotong kuku
 5. Memakai minyak wangi

Larangan Lelaki sahaja

 1. Menutup kepala dengan sesuatu yang langsung menyentuh kepala seperti topi atau serban
 2. Memakai pakaian yang dijahit biasa, seperti baju, seluar, seluar dalam, stokin, sarung tangan dan kasut di seluruh kaki sehingga buku lali

Larangan Wanita sahaja

 1. Menutup muka dan berniqab. Walau bagaimanapun, seorang wanita yang takut menghasut di hadapan lelaki bukan mahram boleh menutup mukanya
 2. Memakai sarung tangan

Perkara-perkara yang dibenarkan semasa dalam ihram

 1. Sedang mandi
 2. Memakai cermin mata, cincin dan jam tangan
 3. Balutan luka dengan plaster atau pembalut
 4. Memakai tali pinggang dan dompet di sekeliling badan
 5. Membawa payung untuk melindungi diri daripada matahari atau hujan
 6. Memakai kasut terbuka
 7. Wanita menutup muka mereka apabila mereka takut godaan

Access to Sanctuary

 1. Ibu bapa boleh membawa anak-anak dari semua peringkat umur menunaikan solat di Masjidil Haram Makkah
 2. Mereka hendaklah memastikan bahawa anak mereka mempunyai kad atau gelang yang tertera namanya dan nombor telefon ibu bapa
 3. Mereka hendaklah sentiasa memegang tangan anak mereka, dan tidak akan berganjak daripada mereka supaya mereka tidak tersesat
 4. Mereka juga hendaklah memastikan bahawa anak-anak mereka tidak mengganggu jemaah

Pusat Jagaan Drifters

Pusat Jagaan Drifters menerima kanak-kanak yang tersesat di Masjidil Haram dan menyerahkan mereka kepada keluarga mereka. Ia diawasi oleh pasukan keselamatan Masjidil Haram.

Untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak anda di Masjidil Haram, elakkan membawa mereka ke tempat orang ramai.

Jemaah haji kehilangan sejumlah besar cecair melalui peluh, yang boleh menyebabkan strok matahari.

Bagaimanakah saya melindungi diri saya daripada strok matahari?

 1. Minum lebih banyak air dan cecair untuk mengelakkan dehidrasi
 2. Jangan dedahkan diri anda tanpa perlu kepada panas matahari
 3. Apabila anda keluar pada siang hari, elakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari, dan gunakan payung berwarna terang
 4. Hendaklah kamu menutupi badanmu, kecuali bahagian yang diperintahkan untuk dibuka oleh jemaah haji
 5. Pada waktu malam dapatkan tidur sebanyak mungkin, dan elakkan berjaga lewat kerana tidur yang tidak mencukupi menyebabkan tekanan dan melemahkan imuniti

Apakah yang perlu saya lakukan apabila seseorang mengalami strok matahari?

 1. Laporkan kes kepada pegawai keselamatan terdekat atau pegawai kempen
 2. Segera hubungi ambulans
 3. Berikan pertolongan cemas seperti berikut:
  1. Pindahkan pesakit ke tempat yang sejuk
  2. Tanggalkan pakaian luar
  3. Sejukkan badan dengan air
  4. Dedahkan badan kepada sumber udara
  5. Beri pesakit sedikit cecair

Banyak pintu masuk menuju ke halaman Masjidil Haram. Setiap pintu mempunyai nombor tertentu.

Di atas setiap pintu pagar, panel cahaya, yang boleh dikenali dari jauh, memaparkan sama ada tanda masuk atau keluar.

Lima pintu utama Masjidil Haram:

 1. Pintu Raja Abdulaziz: No. 1 di Dataran Barat
 2. Pintu Bab Safa: No. 11 ke arah laluan pejalan kaki Sa'i (Masaa)
 3. Pintu Bab Al Fatah: No. 45 di Dataran Utara
 4. Pintu Bab Umrah (The Umrah): No. 62 di Dataran Utara
 5. Pintu Raja Fahd: No. 79 di Dataran Barat

Pintu-pintu khusus diperuntukkan kepada jemaah umrah pada setiap musim untuk mengawal kemasukan mereka ke Masjidil Haram.

Pintu-pintu ini berbeza dengan pintu-pintu yang diperuntukkan untuk kemasukan jemaah di Masjidil Haram.

Jika anda mengerjakan umrah, tanyalah pegawai keselamatan tentang pintu umrah.

Barang-barang larangan di Masjidil Haram termasuklah

 1. Makanan dan minuman (kecuali kopi, kurma dan air)
 2. Alat yang tajam
 3. Cecair mudah terbakar
 4. Beg dan bagasi besar
 5. Kereta bayi

Jemaah haji tidak boleh meninggalkan bagasi dan barang peribadi mereka di pintu pagar.

Mereka boleh menyimpan barang-barang mereka di dalam peti keselamatan di halaman luar Masjidil Haram.

Iman Terjelajah

Mulakan Perjalanan Rohani Sepanjang Hayat

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dan rahmat-Nya telah memberikan kita berbagai-bagai nikmat di dunia termasuk apa yang kita perolehi saat ini. Alhamdulillah dengan keizinan Allah S.W.T , Syarikat SBTT telah dapat ditubuhkan dan beroperasi bermula Jun 2022. Semoga Allah S.W.T sentiasa Merahmati, Meredhai dan Memberkati SBTT ini serta jemaah dan juga seluruh umat Islam dalam setiap urusan terutamanya urusan yang berkaitan Akhirat.

0 +

Destinasi Ditawarkan

0 %

Maklumbalas Pelanggan

Tawwaf

Bangunan tawaf terdiri daripada yang berikut

 1. Halaman tawaf
 2. Aras bawah
 3. tingkat 1
 4. Lantai mezanin untuk pengguna kerusi roda di tingkat satu
 5. Bumbung

Kapasiti bangunan tawaf

 1. Halaman tawaf menampung 30,000 orang tawaf sejam
 2. Jumlah kapasiti semua tingkat: 107,000 tawaf sejam

Lantai ini diakses melalui laluan khas yang ditentukan oleh anggota keselamatan. Jemaah haji dan umrah hendaklah bekerjasama dengan mereka dan mengikut arahan mereka.

Idtibaa adalah cara Sunnah memakai jubah Ihram bagi lelaki ketika melakukan tawaf.

 1. Disunnahkan bagi seorang lelaki semasa tawaf umrah untuk membuka bahu kanannya, mengikut teladan Rasulullah (selawat dan salam ke atasnya).
 2. Ia berlaku apabila orang Quraisy berkata tentang Nabi dan para sahabatnya: "Akan datang kepada kamu suatu kaum yang lemah kerana penyakit", maka Rasulullah (selawat dan salam ke atasnya) ingin menunjukkan kepada mereka. kekuatan dan kepantasan.
 3. Kemudian, Rasulullah saw dan para sahabat meneruskannya. Umat ​​Islam hendaklah mengikuti teladan Rasulullah saw dan menunjukkan kekuatan dan kepantasan mereka dalam kembali kepada Tuhannya.
 4. Idtibaa disyariatkan dalam tawaf umrah dan tiba (Tawaf Al Qudoom), tetapi ia tidak disyariatkan dalam Tawaf Al Ifaadah (untuk Haji) atau tawaf sunat mutlak bagi bukan Muhrim.

Al Ramal (berjalan pantas semasa tawaf).

Adalah menjadi sunnah Rasulullah saw untuk berjalan pantas ketika tawaf.

Disyariatkan kepada lelaki, apabila boleh, untuk berjalan dengan cepat dalam langkah-langkah kecil dalam tiga pusingan pertama, mengikut contoh Rasulullah (selawat dan salam ke atasnya), manakala berjalan selama empat pusingan yang tinggal adalah melakukan seperti biasa. laju.

 1. Untuk berjalan dengan cepat dalam langkah kecil adalah berbeza dengan berjoging.
 2. Sunnah ini hanya berlaku untuk lelaki sahaja.
 3. Disyariatkan untuk melakukan Ar-Ramal dan berjalan pantas dalam tawaf 'umrah dan tawaf ketika tiba (Tawaf Al Qudoom), tetapi tidak disyariatkan untuk Tawaf Al Ifaadah (Haji) dan tawaf perpisahan (Tawaf Al Wadaa). , mahupun dalam tawaf nazir bagi bukan Muhrim.
 4. Dalam kes kesesakan, seseorang perlu berhati-hati agar tidak mendatangkan bahaya kepada dirinya atau orang lain. Jika tawaf bersama keluarganya, dia tidak sepatutnya menyusahkan mereka.

Ramal (tawaf cepat) adalah sunnah bagi lelaki, tetapi tidak bagi wanita.

Tawaf adalah salah satu rukun umrah dan merupakan ibadah di mana, dengan mengarahkan hati dan badan kita kepada Allah, kita merendah diri mengaku keperluan kita kepada Yang Maha Esa. Dalam ibadah ini, seorang hamba mengelilingi Baitullah (Kaabah), menyembah Tuhan pemilik Baitullah dan mendekatkan diri kepada-Nya sebagaimana yang telah ditetapkan-Nya.

Penerangan tentang Tawaf

 1. Jemaah haji atau umrah memulakan tawaf dari sudut tempat terletaknya Hajar Aswad. Di tingkat atas, tanda hijau menunjukkan kedudukan ini.
 2. Jemaah haji atau umrah hendaklah bertakbir pada setiap pusingan apabila ia selari dengan Hajar Aswad, tetapi ia bukanlah syarat bahawa takbir harus dilafazkan tepat pada ketika ini. Tidaklah tidak sah bertakbir sebelum atau sesudahnya; sebaliknya seseorang boleh melakukan Takbir di suatu tempat yang berhampiran dengan titik ini. Jadi, jika jemaah haji melihat dia sudah melepasi Hajar Aswad, dia masih boleh bertakbir.
 3. Apabila melafazkan Takbir, seorang jemaah haji hendaklah menunjuk dengan tangannya ke arah Hajar Aswad, dan kemudian mula bertawaf dengan Kaabah di sebelah kirinya (berlawanan arah jam).
 4. Mencium Hajar Aswad adalah sunnah bagi mereka yang mampu, tetapi ini sukar ketika musim haji hari-hari yang sesak.
 5. Seseorang meneruskan tawaf, berdoa kepada Allah dan berdoa dengan rendah hati kepada-Nya.
 6. Jika seseorang mencapai sudut Yaman, yang mendahului Hajar Aswad, adalah wajar untuk menyapunya jika boleh. Semasa musim haji, ini akan menjadi sukar.
 7. Pusingan berakhir di sudut Hajar Aswad, yang menandakan tempat permulaan. Di sini, dia menunjuk dengan tangan mereka dan mengucapkan Takbir.
 8. Seorang mengulangi ini sehingga melengkapkan tujuh pusingan.

Arahan Tawaf

Untuk tawaf yang selamat dan Ideal:

 1. Berjalan terus tanpa berhenti di halaman tawaf untuk mengelakkan kesesakan dan berdesak-desakan
 2. Jangan terbalik arah tawaf, walau apapun alasannya
 3. Kalimah Allahu Akbar (Allah Maha Besar) yang tertulis pada kain Kaabah di atas Hajar Aswad menunjukkan sudut Hajar Aswad.
 4. Tanda lampu hijau di trek tawaf tingkat atas menunjukkan penjajaran Hajar Aswad

Pelawat yang melakukan tawaf supererogatori hendaklah mengikut arahan dan peraturan waktu dan tempat tawaf serta memberi peluang kepada jemaah Haji dan Umrah sebagai keutamaan akan diberikan kepada jemaah Haji dan Umrah.

Apabila anda tawaf di Kaabah, elakkan tempat yang sesak. Membantu mengurangkan kesesakan melalui keluar masuk yang betul dari Mataf (kawasan tawaf) dan dengan solat jauh dari tawaf.

Dibolehkan bagi orang yang tidak mampu berjalan atau yang sakit atau letih untuk tawaf berkuda, tetapi hendaklah dia berjaga dan berjaga-jaga kerana dia sedang mengerjakan ibadat. Dia hendaklah mengisi masanya dengan mengingati Allah dan berdoa kepada-Nya.

Pelbagai jenis kerusi roda disediakan untuk tawaf di Masjidil Haram

Kerusi roda peribadi untuk jemaah

 1. Sesiapa yang mempunyai kerusi roda dibenarkan berbuat demikian, dengan syarat dia masuk dari tempat yang ditetapkan untuk kenderaan itu.

Kerusi roda percuma

 1. Kerusi roda percuma disediakan untuk jemaah haji atau umrah jika dia mempunyai seseorang untuk menolaknya di Sa'i.

Kerusi roda ini boleh diakses di

 1. Pintu Masuk Dataran Timur (Transit Massa).
 2. Dataran Selatan (bersebelahan dengan wakaf Raja Abdulaziz, semoga Allah merahmati baginda)
 3. Dataran Barat (Gerbang Shubaikah)

Perkhidmatan menolak kerusi roda

 1. Ini adalah kerusi roda di mana jemaah haji ditolak oleh salah seorang pemuda yang dilatih untuk berbuat demikian.

Kerusi roda elektrik

 1. Ini adalah kerusi roda elektrik selamat yang mudah dipandu dan dikawal untuk tawaf dan Sa'i. Terdapat dua jenis: single dan double

Tempat di mana perkhidmatan ini boleh didapati

 1. Kerusi roda elektrik terletak di tingkat pertama Mezanin tawaf dan Sa'i

Kaabah adalah Rumah Allah yang suci dan bangunan terbesar bagi umat Islam. Ia menikmati prestij yang besar dan sejarah yang gemilang. Ia dibina oleh Ibrahim dan anaknya, Ismail as.

Seorang Muslim boleh melakukan solat fardhu atau solat sunat di dalam Kaabah.

Ia adalah rumah pertama yang Allah letakkan di bumi supaya manusia beribadah kepada-Nya semata-mata, tanpa menyekutukan-Nya. Firman Allah SWT: {Baitullah yang mula-mula didirikan untuk manusia ialah yang di Bakkah: tempat yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi sekalian alam}. Ia adalah kiblat umat Islam dan tujahan hati mereka. Itulah satu-satunya bangunan yang mereka tawaf dalam beribadah kepada Allah.

Kaabah mempunyai beberapa ciri yang boleh diperhatikan semasa tawaf:

Al Hatim (Hijr Ismail)

 1. Ia adalah ruang separuh bulatan terbuka di sebelah Kaabah. Sebahagian daripadanya adalah sebahagian daripada Kaabah. Solat di dalam kandang ini sama pahalanya dengan solat di dalam Kaabah.

Pintu Kaabah

 1. Pintu Kaabah terletak di sebelah timur Kaabah. Hari ini ia diperbuat daripada emas tulen. Ia adalah 222 cm di atas tanah
 2. Lebar: 171 cm
 3. Panjang: 318 cm
 4. Kaabah ditutup dengan kain khas yang dipanggil "Sitarah" (tirai)
 5. Pintu semasa itu dibuat semasa pemerintahan Raja Khalid bin Abdulaziz, semoga Allah merahmatinya
 6. Ia diperbuat daripada 280 kg emas tulen

Al Multazam

 1. Ia adalah dinding timur atau sebahagian daripadanya. Ia terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah.
 2. Iltizam (memegang) bermaksud seseorang itu menekan dada, muka, lengan, dan tangannya ke dinding ini, dan memohon kepada Allah Taala. Ini mungkin sukar, malah mustahil, semasa musim sesak.

Longkang Bumbung

 1. Ia adalah bahagian yang dipasang pada permukaan Kaabah untuk mengalirkan air kepada Hijr Ismail. Ia diperbuat daripada emas tulen dengan lapisan perak tulen.

Shazrawan

 1. Ia adalah struktur sokongan untuk Kaabah
 2. Ia merangkuminya seperti pakaian
 3. Ia bukan sebahagian daripada Kaabah
 4. Ia pada asalnya dibina untuk mengukuhkan struktur Kaabah dan melindunginya daripada hujan lebat
 5. Ia telah dipelihara selama berabad-abad
 6. Hari ini, ia ditutup dengan marmar putih

Batu Hitam

 1. Hajar Aswad berasal dari Syurga, sebagaimana sabda Rasulullah saw.
 2. Ia menandakan titik permulaan dan penutup tawaf seseorang.
 3. Selepas sebahagian daripada bangunan Kaabah dirobohkan oleh hujan, Nabi saw meletakkan Hajar Aswad kembali pada tempatnya apabila orang ramai berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya di tempatnya.
 4. Ia terletak di sudut tenggara Kaabah.
 5. Ia dikelilingi oleh bingkai perak untuk melindunginya.
 6. Ia adalah 1.5 m di atas tanah.
 7. Disyariatkan mencium Hajar Aswad, jika boleh, mengikut teladan Nabi (selawat dan salam ke atasnya). Elakkan berdesak-desakan dan bersesak-sesak di batu.
 8. Hajar Aswad disifatkan sebagai hitam kerana warnanya.
 9. Nabi saw bersabda: "Hajar Aswad itu turun dari Syurga. Ia lebih putih daripada salji tetapi dihitamkan oleh dosa-dosa orang musyrik".

Sudut Yaman

 1. Sudut Yaman adalah salah satu daripada empat sudut Kaabah yang mulia. Ia dipanggil "Yemeni" kerana ia berhadapan dengan Yaman. Sudut ini dan Hajar Aswad dipanggil "Dua sudut Yaman".
 2. Disunnahkan bagi orang tawaf mengusapnya jika boleh tanpa menciumnya. Namun, jika dia tidak mampu, maka tidak disyariatkan menunjuk ke arahnya atau bertakbir apabila sejajar dengannya.

Air zamzam adalah salah satu rahmat Allah kepada Makkah dan pengunjungnya. Allah kurniakan kepada Ismail a.s. dan ibunya Hajar, ketika Ibrahim a.s. meninggalkan mereka di Mekah sebagai memenuhi perintah Allah kepadanya. Kemudian, dia berdoa kepada Tuhannya dengan berkata: {Ya Tuhan kami! Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak dapat diusahakan di dekat rumah-Mu yang dihormati. Tuhan kami! supaya mereka mendirikan solat; maka condongkanlah hati manusia supaya mereka mendambakannya, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.

Oleh itu, Allah menjadikan air manis itu keluar dari bawah telapak kaki kanak-kanak itu dan memberikannya ciri-ciri dan kelebihan yang tiada tandingannya dengan air di bumi, untuk memuliakan Ibrahim, anaknya, dan isterinya, dan selepas mereka umat Muhammad (rahmat dan salam sejahtera ke atasnya).

Air zamzam di dua Masjidil Haram

 1. Air zamzam dibekalkan dalam bekas air minuman di seluruh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dalam dua keadaan: disejukkan, yang biasanya ditawarkan, dan tidak disejukkan, yang bertanda.
 2. Cawan plastik disediakan untuk diminum. Ini adalah cawan sekali guna. Cawan baru disusun di sebelah kanan setiap bekas dan hendaklah dibuang ke dalam tong di sebelah kiri.
 3. Kakitangan air mengisi semula bekas secara berkala, jadi mengalihkan bekas ini dari tempatnya akan mengganggu kerja pengisian semula.
 4. Bekas ini disediakan untuk diminum sahaja. Menggunakannya untuk berwuduk atau mengambil air di luar Masjidil Haram membazirkan air Zamzam dan mendedahkan pengunjung dan jemaah haji kepada tergelincir dan pencemaran.

Dua Rakaat Tawaf

 1. Setelah selesai tawaf, disunnahkan solat dua rakaat. Ini adalah Sunnah yang telah ditetapkan bagi setiap orang yang telah mengelilingi Kaabah untuk Haji atau Umrah, atau yang melakukan tawaf yang melampaui batas mutlak.
 2. Diwajibkan membaca surat Al Kafirun pada rakaat pertama, dan surat Al Ikhlas pada rakaat kedua. Kerana tawaf adalah lambang tauhid dan penyembahan kepada Allah semata, Yang tiada sekutu; disyariatkan bagi seseorang untuk mengumumkan bahawa dalam Surat yang dibacakan bahawa seseorang itu membaca setelah selesai tawaf.
 3. Jika ia tidak terlalu menyusahkannya, disunnahkan melakukan solat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, supaya maqam itu berada di antara dia dan Kaabah. Seseorang mesti berdoa di mana pegawai keselamatan menasihati berbuat demikian. Dua rakaat tawaf boleh dilakukan di mana-mana sahaja di dalam Masjidil Haram, tetapi orang yang tawaf lebih berhak ke ruang di sekeliling Kaabah daripada orang yang menunaikan solat.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengamalkan beberapa cara semasa tawaf. Sahabat-sahabatnya mengikutinya dalam hal ini, ketika dia (selawat dan salam ke atasnya) berkata: "Pelajari ibadah hajimu dariku".

Tawaf, seperti halnya dengan ibadat haji dan umrah yang lain, adalah salah satu ibadah yang agung di mana umat Islam berusaha untuk mengikuti teladan Rasulullah (saw). Ini adalah sebab besar cinta Allah kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah SWT: {Katakanlah: Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang}.

Tawaf cara kenabian termasuk

Takbir

 1. Disunnahkan bagi mereka yang sebaris dengan Hajar Aswad atau Cahaya Hijau di tingkat atas pada setiap permulaan dan akhir setiap pusingan mengangkat tangan dan mengucapkan: "Allaahu Akbar".

Doa

 1. Tawaf di Kaabah adalah salah satu doa terbesar kepada Allah. Rasulullah s.a.w. selalu mengisi setiap detik tawafnya dengan doa dan zikir. Beliau pernah berkata setelah melewati sudut Yaman (iaitu sudut sejurus sebelum Hajar Aswad): Rabbanaa Aatinaa Fid-Dunyaa Hasanatan Wa Fil Aakhirati Hasanatan Waqinaa Adhaab-An-Naar (Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dalam kehidupan dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka).
 2. Seorang tawaf berdoa, memohon kepada Allah segala keperluannya dan memohon pertolongan-Nya dalam apa sahaja yang dia pedulikan di dunia dan akhirat, dalam bahasa ibundanya, kerana doa yang paling besar adalah doa yang dipersetujui oleh hati dan lidah.
 3. Doa yang paling besar dan paling diberkati adalah yang disebutkan dalam Al-Quran dan doa Rasulullah saw.

Idtibaa

 1. Disunnahkan bagi lelaki untuk membuka bahu kanan ketika tawaf umrah, mengikut teladan Rasulullah (saw). Amalan ini hanya berlaku untuk tawaf umrah dan Qudoom

Al Ramal

 1. Disunnahkan bagi lelaki, jika boleh, untuk memecut dan berjalan pantas dengan langkah-langkah kecil dalam tiga pusingan pertama, mengikut teladan Rasulullah (saw). Kemudian mereka melengkapkan baki empat pusingan dengan berjalan mengikut rentak biasa dalam Tawaf Umrah dan Qudoom

Solat dua rakaat selepas tawaf

 1. Disunnahkan shalat dua rakaat setelah selesai tawaf, dan membaca surat Al Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al Ikhlas pada rakaat kedua.

Kawasan tawaf adalah halaman berjubin dengan marmar putih, yang mengelilingi Kaabah Mulia. Ia kini dipanggil halaman. Ia adalah ruang di mana umat Islam berputar mengelilingi Kaabah.

Beberapa ciri penting halaman tawaf adalah:

Kaabah yang mulia

 1. Ia adalah kiblat umat Islam dan sangat disayangi oleh hati mereka. Ia adalah satu-satunya objek yang berputar di sekeliling mereka untuk beribadah kepada Allah.

Maqam Ibrahim (Abraham)

 1. Ia adalah batu yang di atasnya Nabi Ibrahim as berdiri ketika membina Kaabah. Ia adalah tanda yang jelas dan nyata di dalam Haram. Allah Taala berfirman: {Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang nyata seperti tempat berdirinya Ibrahim}.

Maqam Ibrahim adalah batu tempat Ibrahim as berdiri untuk membina Kaabah.

Sa’i

Terdapat banyak kedai gunting rambut berlesen di sekitar Masjidil Haram untuk mencukur rambut jemaah haji dan umrah. Kedai-kedai ini dilengkapi untuk pencukuran yang selamat dalam persekitaran yang sihat.

Di kedai gunting rambut, pastikan bahawa tukang gunting rambut

 1. Menggunakan pisau cukur pakai buang sekali guna
 2. Buang alatan terpakai dan gunakan yang baru
 3. Basuh tangannya dengan sabun dan air sebelum memulakan pencukuran

Disyariatkan mencukur atau memendekkan rambut kepala dalam beribadat kepada Allah setelah selesai ibadat haji, sebagaimana orang yang berihram beribadat kepada Allah dengan tidak mencukur rambutnya; dalam kedua-dua keadaan, dia adalah seorang penyembah Allah dan tunduk kepada-Nya.

Mencukur dan mencukur rambut semasa haji

 1. Ini berlaku selepas merejam Jamrat Al Aqabah pada Hari Korban (hari raya).

Mencukur dan mencukur rambut semasa umrah

 1. Ini berlaku selepas selesai tawaf dan Sa’i.

Mencukur dan mencukur untuk lelaki

 1. Disyariatkan bagi jemaah lelaki yang mengerjakan haji atau umrah supaya dicukur seluruh rambut kepala mereka, atau dipendekkan semua, atau kebanyakan rambut di kepala mereka, yang pertama adalah lebih baik.

Wanita hanya boleh memotong sedikit sahaja rambut mereka

 1. Seorang wanita hanya boleh memendekkan rambutnya, sama ada dia mengerjakan haji atau umrah. Dia mengumpulkan rambutnya dan memotong 1-2 cm daripadanya.

Sila ambil perhatian

 1. Jemaah haji atau umrah hanya perlu mencukur rambut mereka di tempat-tempat yang ditetapkan untuk itu bagi memastikan Masjidil Haram bersih dan tidak tercemar.

Seseorang yang tidak dapat berjalan kerana cacat, letih, sakit, atau tua boleh melakukan Sa'i semasa menunggang, dan dia mesti berjaga dan berhati-hati kerana dia terlibat dalam ibadah. Dia hendaklah mengisi waktunya dengan berdoa kepada Allah, bertakbir, dan berdoa apabila dia sampai ke Safa atau Marwa.

Pelbagai jenis kerusi roda disediakan untuk tawaf

Kerusi roda untuk Jemaah

 1. Jemaah haji yang mempunyai kerusi roda dibenarkan menggunakannya dengan syarat dia menggunakan pintu pagar yang ditetapkan untuk orang kurang upaya

Kerusi Roda Percuma

 1. Kerusi roda percuma disediakan untuk jemaah haji atau umrah jika seseorang mempunyai seseorang untuk membantu mereka semasa Sa'i

Kerusi roda ini boleh diakses di tempat-tempat berikut

 1. Dataran timur (pintu masuk bas)
 2. Dataran selatan (bersebelahan dengan Wakaf Raja Abdulaziz)
 3. Dataran Barat (Gerbang Shubaikah)

Menolak Perkhidmatan Kerusi Roda

 1. Ini adalah lelaki muda yang dilatih untuk menolak orang berkerusi roda

Titik Perkhidmatan

 1. Tingkat bawah halaman Tawaf (garisan permulaan)
 2. Tingkat bawah halaman Tawaf (Pintu 14)
 3. Tingkat dua halaman Tawaf (Eskalator Al-Arqam)
 4. Wakaf Raja Abdul Aziz

Kerusi Roda Elektrik

 1. Ini adalah kerusi roda berkuasa selamat yang mudah dipandu dan dikawal semasa tawaf dan Sa'i
 2. Terdapat dua jenis: kerusi roda elektrik satu orang dan dua orang

Pusat Akses Perkhidmatan

 1. Kerusi roda elektrik terletak di tingkat pertama Mezanin tawaf dan Sa'i

Apa itu Safa dan Marwa?

 1. Safa dan Marwa adalah dua bukit kecil di mana ibu Ismail, Hagar, mendaki untuk mencari makanan atau air.

Safa

 1. Ia adalah sebuah bukit kecil di mana Sa'i bermula. Batu-batu bukit masih kelihatan di tingkat bawah sana.

Marwa

 1. Ia adalah sebuah bukit kecil di mana pusingan Sa'i berakhir.

Sa'i adalah upacara yang penting

 1. Sa'i antara Safa dan Marwa adalah ibadah haji dan umrah. Allah Ta’ala berfirman: {Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah antara syiar Allah. Maka sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tidak ada dosa baginya berjalan di antara keduanya}.
 2. Jemaah haji atau umrah beribadah kepada Tuhannya dengan menyeberangi jarak antara Safa dan Marwa tujuh kali, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Awal dan akhir Sa'i

 1. Anda memulakan Sa'i anda dari Safa, menuju ke Marwa. Apabila sampai Marwa, anda telah selesai satu pusingan. Melintasi jarak kembali ke Safa memenuhi pusingan kedua, dan seterusnya, sehingga pusingan ketujuh berakhir di Marwa.

Doa di awal Shafa dan Marwa

 1. Apabila anda tiba di awal Safa dan Marwa, disunnahkan untuk mengangkat tangan, menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah, mengucapkan: "Allahu Akbar" sebelum memulakan pusingan baru.

Dua tanda hijau

 1. Dianjurkan bagi lelaki yang mampu berlari di antara dua tanda hijau, mengikut teladan Rasulullah saw.

Doa semasa Sa'i

 1. Seorang jemaah haji hendaklah mengisi seluruh masa Sa'inya dengan zikir dan doa kepada Allah atau dengan membaca Al-Quran.

Doa Nabi semasa Sa'i

 1. Apabila Rasulullah (selawat dan salam ke atasnya) mula-mula sampai ke Safa selepas tawaf, baginda akan membaca bahagian Al-Quran ini {Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah antara simbol Allah}, dan akan menambah: {Mulailah dengan apa yang Allah mulakan dengan}.
 2. Ketika mendaki Safa dan Marwa, Nabi saw mengadap kiblat dan membaca: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang benar melainkan Allah semata-mata, tiada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nyalah Kedaulatan, bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan yang benar melainkan Allah semata-mata. Dia menunaikan janji-Nya, menolong hamba-Nya untuk mencapai kemenangan, dan sendirian mengalahkan Konfederasi". Selepas itu dia hendaklah berdoa dengan apa sahaja yang dia kehendaki, ulangi zikir di atas, dan teruskan dengan Sa'i.

Orang yang melakukan Sa'i tidak boleh berhenti untuk solat di suatu tempat jika itu mengganggu aliran pejalan kaki dan menyebabkan kesesakan. Dia mesti mematuhi arahan anggota keselamatan di tempat perlindungan.

Apa itu Safa dan Marwa?

 1. Dua bukit yang didaki oleh Hagar (ibu kepada Ismail a.s.) untuk mencari makanan dan air
 2. Safa: bukit di mana Sa'i bermula. Batu-batunya masih kelihatan di tingkat bawah Al Masaa
 3. Marwa: bukit berhadapan dengan Safa di mana Sa'i berakhir

Al Masaa dalam Angka

 1. Panjang: 394 m
 2. Jumlah jarak berjalan kaki dari tujuh pusingan: kira-kira 2,761 m
 3. Purata masa untuk menyelesaikan Sa'i: 45-55 minit. Kelajuan berjalan berbeza-beza bergantung kepada beberapa faktor

Lantai Al Masaa

Al Masaa terdiri daripada beberapa tingkat, dengan keluasan keseluruhan 87,000 meter persegi. Lantai tersebut ialah:

 1. Ruang bawah tanah
 2. Aras bawah
 3. Lantai Mezanin untuk kerusi roda elektrik
 4. tingkat 1
 5. tingkat 2
 6. Bumbung Al Masaa
 1. Apabila anda selesai tawaf, anda akan melihat tanda panduan di dalam Masjidil Haram yang memandu anda ke Al Masaa, dan menunjuk ke Safaa di mana anda harus memulakan Sa'i.
 2. Adalah dinasihatkan untuk pergi ke Al Masaa di tingkat atas untuk mengelakkan kesesakan di tingkat bawah untuk memudahkan Sa'i untuk semua orang.
 3. Seseorang yang melakukan Sa'i hendaklah menyibukkan dirinya sepanjang masa dengan mengingati Allah dan berdoa kepada-Nya atau membaca Al-Quran. Dia tidak boleh berhenti untuk solat di tempat yang menghalang pergerakan dan menyebabkan kesesakan. Dia mesti mematuhi arahan kakitangan keselamatan dan peraturan di Haram.
 4. Mempercepatkan semasa Sa'i untuk lelaki hanya terpakai di antara dua bendera hijau, dan bukan sepanjang tempoh Sa'i.
 5. Jika iqamah untuk solat telah ditetapkan, mereka yang melakukan Sa'i hendaklah berhenti dan solat bersama jamaah, dan kemudian menyambung semula Sa'i mereka dari tempat mereka tinggalkan.
 6. Jika anda menghidap diabetes, mulakan Sa'i hanya selepas mengambil ubat dan makanan yang mencukupi. Cuba pastikan kaki anda tidak cedera. Anda harus berehat apabila anda merasakan gula darah anda menurun.
 7. Anda boleh menggunakan kerusi roda jika anda berasa sakit atau letih.
 8. Berhati-hatilah daripada mencemarkan tempat suci dengan memotong rambut di dalam tempat Sa'i. Terdapat banyak kedai gunting rambut berhampiran Sanctuary.

Entrance To Ziyarah

Salah satu kelebihan Masjidil Haram ialah solat di dalamnya menyamai 100,000 solat di tempat lain. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Dan solat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada seratus ribu solat di tempat lain."

Keutamaan ini merangkumi semua masjid dan unit-unit bercantum di Makkah yang terletak di dalam sempadan Masjidil Haram. Ia juga berlaku untuk solat fardhu dan solat sunat.

Pada waktu dan musim yang sesak, seperti bulan Ramadan, penduduk di Makkah boleh bersolat di mana-mana masjid dalam sempadan kawasan Haram, dan dengan itu memperoleh pahala besar untuk solat di Masjidil Haram.

Solat Jumaat adalah salah satu solat yang paling agung dan terbaik, dan lebih-lebih lagi di Masjidil Haram, di mana keutamaan masa, tempat dan ibadah berkumpul.

Kelebihan hari Jumaat: Hari Jumaat adalah "hari terbaik di mana matahari terbit," kata Rasulullah saw. Terdapat banyak amalan dan fadhilat yang dianjurkan khusus untuk hari Jumaat, antaranya: mandi (ghusl), memakai minyak wangi, memakai pakaian yang terbaik, pergi awal ke masjid, membaca surat Al-Kahfi, dan banyak berdoa dan berdoa di atasnya. Nabi (selawat dan salam ke atasnya), dan dengan penuh semangat menantikan saat di mana doa dikabulkan.

Menghindari orang ramai di Masjidil Haram pada waktu solat Jumaat:

Sudah menjadi lumrah jika pengunjung ingin menunaikan solat Jumaat di Masjidil Haram, tetapi ini menyebabkan kesesakan semasa musim haji, jadi berikut adalah beberapa arahan penting:

 1. Elakkan berdesak-desakan dan bersesak-sesak yang boleh membahayakan anda dan orang lain.
 2. Pastikan anda pergi awal untuk solat, dan elakkan tergesa-gesa keluar terus selepas solat.
 3. Jika anda tidak dapat datang awal atau mengalami keletihan atau keletihan, jangan pergi ke Masjidil Haram untuk solat Jumaat. Dengan cara ini anda mengelak daripada berada di bawah sinaran matahari yang berbahaya pada waktu tengah hari.
 4. Ingatlah bahawa solat di mana-mana masjid dalam batas-batas Sanctuary, anda akan menerima jumlah pahala yang sama.

Terdapat 68 surau wanita di Masjidil Haram Makkah. Mereka diedarkan seperti berikut:

 1. 20 surau di halaman Mataf, pembesaran Raja Fahd, dan ruang bawah tanah.
 2. 48 surau dalam pembesaran ketiga Saudi.

Dewan solat ini diawasi oleh lebih 120 pekerja wanita, yang bekerja sepanjang hari dalam empat syif. Beberapa dewan diperuntukkan kepada wanita kurang upaya. Beberapa surau wanita dilengkapi dengan panduan robot pintar untuk fatwa, menerangkan cara melaksanakan ibadah, mengeluarkan fatwa dan menjawab soalan, dan berkomunikasi dengan syeikh dari jauh dalam pelbagai bahasa.

Perkhidmatan yang disediakan oleh pekerja wanita di surau wanita:

 1. Bimbingan dan penyusunan saf wanita di surau.
 2. Memastikan pergerakan lancar di koridor dan kemudahan wanita sahaja, membuka surau dan menutup yang penuh.
 3. Menawarkan nasihat kepada dan meningkatkan kesedaran pengunjung wanita, mengajar mereka cara solat dan berwuduk dan solat jenazah, serta mengadakan sesi membetulkan dan menguasai bacaan Al-Quran.
 4. Di dewan solat wanita, bimbingan dan kaunseling disediakan dalam beberapa bahasa dunia.
 1. Pahala solat di Masjid Nabawi adalah seribu kali ganda pahala di tempat lain. Rasulullah saw bersabda, "Sembahyang di masjidku sama dengan seribu sembahyang di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram [Makkah]."
 2. Wajar bagi seorang Muslim jika boleh pergi ke Masjid Nabawi untuk solat di sana. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Janganlah kamu bepergian ke masjid mana-mana, kecuali tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa."
 3. Pertambahan pahala solat di Masjid Nabawi berlaku untuk solat fardu dan solat sunat.

Menziarahi makam Rasulullah

 1. Adalah wajar bagi seorang Muslim yang pergi ke Madinah untuk menziarahi makam Nabi, (selawat dan salam ke atas baginda), dan memberi salam kepada baginda. Tempahan awal pada aplikasi mudah alih tidak diperlukan.

Cara menziarahi makam Rasulullah

 1. Pengunjung masuk melalui Pintu As-Salam di hadapan Masjid Nabawi, dan berjalan dengan tenang dan senyap. Apabila sampai di seberang Bilik Pengkebumian Nabi, tapak kubur Nabi yang mulia, (selawat dan salam ke atasnya), mereka akan memberi salam kepada Rasul yang mulia, sambil berkata: ""Salam, rahmat dan rahmat Allah ke atas kamu, wahai Rasulullah."" Mereka juga hendaklah berselawat untuk Rasulullah, (selawat dan salam ke atasnya), maju selangkah dan memberi salam kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan satu langkah lagi ke hadapan untuk memberi salam kepada Omar bin al-Khattab .

Peraturan menziarahi makam Nabi

 1. Pelawat hendaklah berdiri dengan hormat dan sopan. Mereka tidak boleh meninggikan suara. Nabi, (selawat dan salam ke atasnya), dihormati semasa hidup dan mati. Apabila memberi salam kepadanya, seorang pengunjung hendaklah berdiri sedekat mungkin dengannya, menghadap kubur, dan berhentinya untuk memberi salam kepada Nabi hendaklah singkat. Dia akan keluar dengan tenang dan bermaruah, untuk memberi ruang kepada orang lain.
 1. Allah meninggikan kedudukan sebahagian daripada tempat yang lain. Rawdah yang mulia adalah salah satu tempat yang terbaik dan paling diberkati yang telah dianugerahkan Allah Taala, dan ia adalah taman Syurga.

Rawdah Yang Maha Tinggi

 1. Rawdah yang mulia adalah sebahagian daripada Masjid Nabawi. Ia terletak di hadapan masjid, dan memanjang dari rumah Nabi, bilik yang mulia, ke mimbarnya. Rawdah sangat dihargai dan mengagumkan. Ia adalah tempat turunnya rahmat dan rahmat Allah. Nabi saw dan para sahabat pernah berdoa dan berdoa di sana. Ia adalah bahagian yang paling diberkati dari Masjid Mulia. Rasulullah s.a.w. bersabda, “Di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman syurga.”
 1. Solat Jumaat adalah salah satu solat yang paling agung dan terbaik, dan lebih-lebih lagi di masjid Rasulullah saw, di mana keutamaan masa, tempat dan ibadah berkumpul.

Kelebihan hari Jumaat

 1. Hari Jumaat adalah “hari terbaik di mana matahari terbit,” sebagaimana sabda Rasulullah saw. Terdapat banyak amalan dan fadhilat yang dianjurkan khusus untuk hari Jumaat, antaranya: mandi (ghusl), memakai minyak wangi, memakai pakaian yang terbaik, pergi awal ke masjid, membaca surat Al-Kahfi, dan banyak berdoa dan berdoa di atasnya. Nabi (selawat dan salam ke atasnya), dan dengan penuh semangat menantikan saat di mana doa dikabulkan.

Mengelakkan kesesakan orang ramai di Masjidil Haram pada waktu solat Jumaat Sudah menjadi lumrah jika pengunjung berminat untuk menunaikan solat Jumaat di Masjidil Haram, tetapi ini menyebabkan kesesakan semasa musim haji, jadi berikut adalah beberapa arahan penting:

 1. Elakkan berdesak-desakan dan bersesak-sesak yang boleh membahayakan anda dan orang lain.
 2. Pastikan anda pergi awal untuk solat, dan elakkan tergesa-gesa keluar terus selepas solat.
 3. Semasa solat Jumaat, pintu-pintu dibuka ke bumbung Masjid Nabawi.
 4. Elakkan berada di bawah pancaran matahari langsung.

Khutbah Jumaat diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dunia

Terdapat dua ruang solat yang besar untuk wanita

 1. Dewan solat barat yang boleh diakses melalui pintu gerbang no. 13 hingga 17D.
 2. Balai sembahyang utara yang boleh diakses melalui pintu gerbang no. 23 hingga 31B.

Kunjungan wanita Rawdah yang mulia

 1. Wanita boleh melawat Rawdah yang mulia, dan berdoa di sana. Wanita boleh mengakses Rawdah yang mulia dari pintu 25 dan 29 di Dewan Solat Wanita Timur.

Tandas wanita dan tempat wuduk

 1. Tandas wanita boleh didapati di semua bahagian tempat kudus, berhampiran dengan tempat solat mereka, dan ditandakan dengan tanda 'Wanita' yang jelas.

Nombor WC

 1. Bahagian utara masjid: 11B, 9, dan 12A
 2. Bahagian timur masjid: 13A
 3. Bahagian barat masjid: 7A dan 7B