Apa itu Umrah?

Umrah ialah ibadah kepada Allah dengan berihram, tawaf di Baitullah, berlari antara Safa dan Marwa, dan dicukur atau digunting kepala.

Bagaimana cara saya masuk ke dalam keadaan Ihram?

 1. Seorang Muslim masuk ke dalam keadaan Ihram di tempat yang ditentukan oleh Syariah, dan hendaklah menjauhi larangan Ihram
 2. Dia hendaklah membaca Talbiyah, sambil berkata: "Labbayka Allaahumma Labbayk, Labbayka La Shareeka Laka Labbayk. Innal Hamda Wan-ni'mata Laka Wal-Mulk, La Shareeka Lak" (Inilah aku melayani-Mu, ya Allah, melayani-Mu! At Pengabdian-Mu! Tiada sekutu bagi-Mu! Aku berbakti kepada-Mu! Sesungguhnya segala pujian dan kurnia adalah milik-Mu, begitu juga kuasa yang tertinggi. Tiada sekutu bagi-Mu)

Tawaf (Tawaf):

 1. Dia pergi ke Masjidil Haram
 2. Apabila Kaabah berada di sebelah kiri, mereka tawaf (lawan arah jam)
 3. Dia bermula dan berakhir di Hajar Aswad
 4. Selepas selesai tujuh pusingan, anda solat dua rakaat di tempat yang sesuai

Sa'i (antara Safa dan Marwa):

Dia menuju ke Safa di mana dia memulakan Sa'i menuju Marwa. Setelah sampai Marwa, anda telah selesai satu pusingan. Melintasi jarak kembali ke Safa memenuhi pusingan kedua, dan seterusnya sehingga pusingan ketujuh berakhir di Marwa.

Mempunyai rambut kepala dicukur atau dipotong:

 1. Selepas selesai Sa'i, lelaki pergi ke kedai gunting rambut untuk dicukur atau digunting
 2. Wanita mengumpulkan rambut mereka dan memotong dari hujungnya kira-kira (1-2 cm)
 3. Dengan perbuatan ini, umrah akan selesai, menandakan berakhirnya Ihram

Jemaah umrah hendaklah menjauhi sebarang perbuatan yang merugikan orang lain di dalam Masjidil Haram, seperti berdesak-desakan, memasuki tempat yang sesak, dan membalikkan arah tawaf. Mereka hendaklah mematuhi arahan pemerhati dan anggota keselamatan dengan teliti.

Menunaikan Umrah di bulan Ramadhan

Umrah mempunyai fadhilat yang besar pada setiap masa. Ia adalah salah satu amalan yang menghapuskan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah saw. Selain itu, ia mempunyai fadhilat yang istimewa semasa Ramadan.

Pahala mengerjakan umrah di bulan Ramadhan

 1. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan setara dengan haji", atau beliau bersabda: "Sama dengan mengerjakan haji bersamaku".
 2. Fadhilat ini meliputi semua siang dan malam Ramadhan
 3. Jemaah haji mesti menunaikan umrah pada masa yang diperuntukkan kepadanya seperti yang ditunjukkan oleh tempahan dalam permohonan rasmi Umrah

Menunaikan umrah lebih dari satu dalam perjalanan yang sama

 1. Menunaikan umrah adalah salah satu amalan yang paling baik dan paling agung di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Melaksanakan satu umrah adalah kafarat terhadap apa yang dilakukan antara umrah dan umrah yang sebelumnya. ia dibenarkan berulang lebih daripada sekali setahun".


Adakah disyariatkan mengerjakan umrah lebih dari satu dalam perjalanan yang sama?

 1. Sesetengah pelawat ke Makkah berminat untuk mengulangi Umrah bagi pihak mereka sendiri atau beberapa saudara mereka, kerana bimbang mereka tidak dapat mengunjungi Makkah lagi. Ini dibenarkan melainkan ia menyusahkan jemaah lain atau melanggar terma dan syarat permohonan rasmi Umrah.
 2. Sebaik sahaja seseorang mendapat kebenaran yang diperlukan daripada badan-badan berkenaan untuk menunaikan umrah yang lain hendaklah pergi ke tempat yang terdekat di luar Masjidil Haram, seperti masjid Aishah (semoga Allah meridhainya) di Al Taneem. Dia masuk ke dalam keadaan ihram dari tempat ini, kemudian mengerjakan umrah.

Umrah ialah satu set ibadah beribadah kepada Allah dengan memasuki keadaan ihram, melakukan tawaf di Kaabah, melakukan Sa’i antara Safa dan Marwa, dan mencukur rambut atau mencukur rambut.

Ia mempunyai perawakan dan kebaikan yang hebat, termasuk

 1. Allah menyebutnya bersama-sama dengan haji dan memerintahkan supaya disempurnakan dan dilaksanakan dengan cara yang paling sempurna, kerana keredhaan Allah. Yang Maha Kuasa berfirman: {dan laksanakanlah haji dan umrah dengan betul untuk Allah}.
 2. Ia menghapuskan dosa-dosa dan mengurangkan kemiskinan dan keperluan: Nabi (selawat dan salam ke atasnya) bersabda: "Lakukanlah haji dan umrah secara berturut-turut, kerana keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana tiupan angin menghilangkan kekotoran dari besi".
 3. Umrah mengampuni dosa: Nabi saw bersabda: "Dari satu umrah ke umrah berikutnya adalah kaffarah dosa yang dilakukan di antara keduanya".
 4. Setiap langkah dalam tawaf adalah pertambahan amal soleh dan pengampunan dosa: Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan tawaf di Baitullah: “Barangsiapa yang tawaf Baitullah tidak mengangkat kaki atau merendahkan yang lain. , kecuali Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan, menghapuskan baginya dosa dan meninggikan darjatnya”.
 5. Sa'i di antara Safa dan Marwa adalah sebab mengapa Allah akan berterima kasih dan memberi ganjaran kepada hamba-Nya: setelah menyebut Sa'i antara Safa dan Marwa, Allah memberitahu kita bahawa Dia mengetahui sepenuhnya pekerjaan hamba-Nya dan bahawa Dia akan memberi ganjaran kepada hamba itu. perbuatan dan kerja yang baik. Baginda bersabda: "Dan sesiapa yang menghulurkan kebaikan, maka Allah Maha Bersyukur lagi Maha Mengetahui".

Allah memilih Mekah dan memuliakannya di seluruh dunia. Salah satu tanda yang paling besar ialah ia adalah tempat suciNya.

Apakah maksud 'Haram' (tempat perlindungan)?

 1. Ia adalah tempat di mana perkara-perkara tertentu, dibenarkan di tempat lain, dilarang kerana penghormatan dan penghormatan kepada Tuhan yang melarangnya. Allah Ta'ala berfirman: {dan sesiapa yang menjaga kesucian tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itu adalah baik baginya di sisi Tuhannya}.
 2. Allah telah memilih negeri ini dan menjadikannya suci, mengharamkan di dalamnya apa yang diizinkan-Nya di tempat-tempat lain, dan menyisihkannya dengan keutamaan dan kelebihan yang tidak terdapat di tempat lain. Kesucian dan kedudukannya bermula sejak permulaan pertama seluruh alam semesta.
 3. Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang suci dan memberikannya kedudukan yang sangat istimewa pada hari alam ini diciptakan. Ia akan kekal begitu sehingga akhir zaman. Nabi saw bersabda: "Allah telah menjadikan kota ini sebagai tempat suci sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Maka, ia adalah tempat suci dengan ketetapan Allah hingga hari kiamat".

Apakah erti Kesucian bagi saya?

 1. Anda kini berada di tempat yang Allah pilih, hormati, dan sucikan sebelum Dia mencipta manusia. Beliau memerintahkan kepada Ibrahim a.s. untuk meninggikan asas-asas dan membina Baitullah (Kaabah) sebelum seorang pun tinggal di Makkah, dan memilihnya untuk menjadi kiblat dan petunjuk bagi seluruh alam. Allah Ta’ala berfirman: {Baitullah yang mula-mula didirikan untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah), tempat yang diberkati, petunjuk bagi sekalian alam (manusia dan jin).
 2. Anda berada di tempat di mana pahala untuk perbuatan baik dilipatgandakan, dan di mana dosa tidak seperti dosa di tempat lain.
 3. Allah memerintahkan manusia yang paling mulia, Ibrahim dan Ismail as, dan kemudian Muhammad (selawat dan salam ke atasnya), untuk membersihkan, membina dan menjaga Kaabah.